Günlük hayatta hemen hemen herkesin yakındığı kas ağrıları, yorgunluk ve sakatlıkların yanı sıra daha ciddi durumların habercisi olabilir. Kimi zaman kas ağrıları birkaç gün içerisinde ortadan kalkarken kimi zaman da kronikleşerek sürekli bir hal alabilirler. Birkaç gün içerisinde geçen kas ağrıları büyük sorunlara neden olmazken uzun süren ve kalıcı hale gelebilen kas ağrıları kişilerin günlük hayatını hem aktivite yönünden hem de psikolojik açıdan kötü yönde etkiler ve yaşam konforunda ciddi oranda azalmaya neden olur. Kas ağrılarının sürekli bir hal aldığı ve kişinin hayatını olumsuz etkilediği bu kronik durumlara miyalji adı verilir.

Miyalji halk arasında kas romatizması olarak da anılabilen bir durum olup genel olarak devamlı hale gelen ve birçok farklı nedeni bulunan kas ağrılarına verilen isimdir. Miyaljinin tedavisi ve ağrının ortadan kaldırılabilmesi öncelikle altında yatan nedenin bulunmasına bağlıdır.

  • Miyalji belirtileri nelerdir?

Miyalji belirtileri çeşitlilik gösterir ve kimi zaman başka hastalıkların belirtileriyle karıştırılabilirler. En fazla görülen miyalji belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Uzun süreli kas ağrıları
  • Ağrıyla beraber kaslarda hareket kısıtlılıkları
  • Kramplar
  • Dinlenmeyle geçmeyen kas yorgunlukları
  • Kas tutulmaları ve belli kas gruplarında hassasiyet

Miyalji nedenleri nelerdir?

Miyaljinin ortadan kaldırılmasında en önemli etkenlerden biri sebebinin doğru olarak belirlenebilmesidir. Miyalji görülmesine neden olan sebeplerin bazıları şunlardır:

Kasların aşırı kullanımı ve zorlanması

Günlük hayatta yapılan hareketlerde belli kas grupları diğerlerine oranla daha fazla kullanılır. Özellikle bazı meslek gruplarında sürekli kas ağrıları gözlemlenir. Masa başı ve ağır yük kaldırmaya yönelik işlerde çalışan kişilerin yanı sıra sürekli efor sarf etmeye yönelik işlerde de belli kas gruplarının fazla çalışması ve zorlanması sonucu miyalji gelişebilir. Bunun yanında duruş bozuklukları gibi etkenler de miyalji görülme ihtimalini yüksek oranda artırır. 

Özellikle sırt ve boyun bölgesinde görülen miyaljilerin en fazla görülen nedenlerinden bazıları, çalışma esnasındaki duruş bozuklukları ve buna bağlı olarak bu kas gruplarında oluşan aşırı yük ve zorlanmadır.

Sakatlıklar

Çok önemsenmeyen burkulma, incinme gibi sakatlıklar doğru şekilde tedavi edilmez ve tam olarak iyileşemezlerse, zarar gören kas yapıları ve çevre kaslarda sürekli ağrılar ve kasılmalar oluşabilir. 

Spor esnasında ortaya çıkan yaralanmalar ve sakatlıklar da miyaljiye neden olabilir. Özellikle ısınma hareketleri yapılmadan kasların aşırı zorlanmaya maruz bırakılması sakatlıkların ve kalıcı kas hasarlarının önünü açabilir, buna bağlı olarak miyalji gelişebilir.

Bunların yanında geçmişte yaşanan fiziksel travmalar ve kazaların da miyalji oluşturma ihtimalleri vardır. Kimi zaman sebebi bilinemeyen yoğun ve sürekli kas ağrılarının sebebi çok uzun zaman önce dahi geçirilmiş kazalar ve sakatlıklar olabilir.

Viral hastalıklar (virüs hastalıkları)

Uzun süren grip benzeri viral hastalıklar miyaljiye neden olabilir. Viral hastalıklara bağlı kas ağrıları genellikle etken hastalığın iyileşmesiyle birlikte ortadan kalkarken kimi zaman başka faktörleri tetiklenmesiyle uzun süreli ve kalıcı hale gelebilir.

Elektrolit dengesizlikleri

Kasların gerilip gevşemesi esnasında vücutta bir dizi kimyasal reaksiyon meydana gelir. Bu kimyasal reaksiyonlarda baş rolü elektrolitler olarak adlandırdığımız ve suda çözündüğünde elektrik yüklü küçük parçacıklar olan iyonlara bölünen mineraller oynar. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitlerin az ya da çok görüldüğü durumlarda kaslarda çok çeşitli sorunlar görülebilir. Özellikle miyaljinin yanında görülen ani gelişen kas kramplarında elektrolit dengesizliklerinden şüphelenilir.

Metabolik düzensizlikler ve hastalıklar

Dolaşım sistemi, kalp, böbrek ve sinir sistemi gibi yaşamsal fonksiyonların sürdürüldüğü organ ve sistemlerde görülen hastalıkların yansıması olarak miyalji ortaya çıkabilir. Bu hastalıklarda kimi zaman miyaljinin yanında kaslarda zayıflamalar ve kas kayıpları da gözlemlenir.

Miyalji varlığında gerekli bütün tahlillerin ve tetkiklerin yapılması, altında başka bir hastalığın bulunup bulunmadığının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Miyalji bazı kanser türlerinin dahi erken belirtileri arasında sayılabilir .

Fibromiyalji

Vücudun belli bölgelerinde aşırı hassasiyet ve ağrıyla kendini belli eden fibromiyalji; aşırı yorgunluk, uyku bozukluğu ve sabahları kas tutulmalarıyla birlikte görülebilen yumuşak doku romatizmal ağrı sendromudur. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen fibromiyalji başka hastalıklarla karıştırılabilir. Zaman zaman fibromiyaljiye birlikte görülebilen batma şeklindeki göğüs ağrıları kalp kriziyle dahi karıştırılabilir. Yanlış teşhislerle gözden kaçırıldığında ağrılar zaman zaman azalsa da bir süre sonra tekrar ortaya çıkabilir ve tedavi edilmediğinde kişin yaşamını büyük ölçüde olumsuz etkiler. Zaman zaman solunumda zorlanma ve kulak çınlaması gibi belirtiler de görülebilir. Psikolojik ve hormonal etkenlerin de fibromiyalji görülmesinde etkili olduğu düşünülür.

Kronik yorgunluk sendromu

Dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk belirtileri ve isteksizlikle karakterize bir durum olan kronik yorgunluk sendromu, özellikle yoğun ve stresli iş yaşantısı olan kişilerde görülür ve miyalji nedenleri arasına sayılır. Kronik yorgunluk sendromunun en önemli nedeni olarak yaşamsal stres sayılır ve dinlenmekle çözümlenemeyen bu sorun için yaşam şeklinde, beslenme alışkanlıklarında ve stres yönetiminde birtakım değişikliklere gidilmesi önerilir.

Miyalji tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Miyalji tedavisinde en kritik nokta, hastalığın sebebinin belirlenmesidir. Yapılacak testler sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre tedavi yöntemleri belirlenir. Eğer miyaljinin arkasında başka bir metabolik hastalık yoksa genellikle uygulanan bazı tedavi yöntemleri şunlardır;

Sıcak-soğuk uygulaması

Aşırı zorlanmış kasların varlığında yapılan sıcak-soğuk uygulamaları kasların gevşemesine ve duyulan ağrının azalmasına yardımcı olur. Sıcak su torbaları, ısıtılmış kompres poşetleri ya da ısıtılmış havlular sıcak uygulamaları için kullanılırken soğuk kompres poşetleri ya da buz parçalarıyla soğuk uygulama yapılabilir. Bu uygulamalarda unutulmaması gereken nokta, uygulamaların uzman hekim tavsiyesiyle yapılmasıdır. Kimi zaman yanlış olarak yapılan uygulamalar sonucu ödem ve benzeri durumlar artabilir ve uygulamalar ağrıların şiddetlenmesine neden olabilir.

İlaç tedavileri

Kaslarda çok fazla kasılma ve bunlara bağlı gelişen ağrılar söz konusuysa ağrı kesicilerden ve kas gevşeticilerden faydalanılır. Böyle durumlarda kullanılan kas gevşetici ve ağrı kesicinin dozu hekim tarafından ayarlanmalıdır. Bu ilaçların kullanımı semptomatik yani ağrı duyusunu belirli bir zaman için ortadan kaldıran bir tedavi sunar. Fakat miyaljiye neden olan etken ortadan kaldırılmazsa ilaçların etkisinin geçmesiyle ağrılar tekrar ortaya çıkabilir.

Miyalji etkeni kas tutulumunda bulunan bir bakteri ise hekim tarafından antibiyotik ilaç tedavisi de uygulanabilir. Bazı durumlarda ise miyaljinin kökeni psikolojik etkenlere dayalı olup uzman psikiyatrlar tarafından terapinin yanı sıra antidepresan ya da antianksiyetik ilaçların kullanımı uygun görülür.

Fizik tedavi 

Duruş bozuklukları, kas zayıflıkları ve iskeletsel problemler gibi etkenlere dayalı olarak gelişen miyaljilerin tedavisinde fizik tedavi uygulamaları çok önemli bir rol oynar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları tarafından uygulanan elektroterapi, nöralterapi, manipilasyon ve ozon tedavisi gibi tedavilerle miyaljiler ve altında yatan kas problemleri tedavi edilebilir. Bunun yanı sıra uzmanlar tarafından yapılacak masaj uygulamaları da miyaljinin azalmasına ve ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Egzersiz

Düzenli egzersiz yapılması kronikleşen ve miyalji haline gelen kas ağrılarının ortadan kaldırılabilmesi için çok önemlidir. Aerobik egzersizler, esneme ve germe egzersizleri, dayanıklılık egzersizleri gibi egzersizlerin doğru şekilde ve düzenli olarak yapılması kasların güçlenmesini ve daha esnek hale gelmesini sağlayarak miyalji görülme oranını azaltır. Egzersiz sırasında önemli olan, yapılan hareketlerin uzman tavsiyesinde ve doğru şekilde uygulanmasıdır. Yanlış yapılan egzersizler miyaljiyi tedavi etmenin tam aksine ağrıların artmasına ve başka sakatlıklara neden olabilir.